Playlist - Wizytówki KGW

KGW Uninianki

KGW Uninianki liczy 37 osób. Siedziba koła znajduje się w Uninie. Prezesem kola jest Magdalena Kucharska. KGW Uninianki działa od stycznia tego roku. Uroczyste otwarcie...

KGW Zakrze

Koło Gospodyń Wiejskich z Zakrza liczy 11 osób. Jego przewodniczącą jest Danuta Szymańska KGW z Zakrza prowadzi działalność muzyczną. Swoimi występami uświetnia imprezy...

KGW w Zamieniu

 Koło ma bogate tradycje działalności na rzecz lokalnej społeczności. Prezeską Koła od 2016 roku jest Elżbieta Szczęsna.  Aktualnie funkcjonujące Koło założyły babcie i...

POLECAMY