Playlist - Wizytówki KGW

KGW Stefanów

Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie powstało w grudniu 2018 roku. Przewodniczącą koła jest Danuta Witek. Inicjatorami i pomysłodawcami powstania Koła byli dwaj panowie...

KGW w Strzale

KGW w Strzale powstało w grudniu 2018 z inicjatywy Elżbiety Wojtyry. Koło Gospodyń Wiejskich w podsiedleckiej Strzale powstało w grudniu 2018 roku z inicjatywy sołtys...

KGW Turczanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu zostało utworzone w grudniu 2018 roku. Dużą motywacją do utworzenia formalnej grupy aktywnych kobiet stało się wybudowanie...

KGW Unin-Kolonia

Celem koła jest rozwój sołectwa pod względem estetycznym, kulturalnym i kulinarnym. Prezesem KGW w Uninie-Kolonii jest Agnieszka Latuszek Pragniemy pobudzać aktywność...

POLECAMY