Category - Wizytówki

Video

KGW Zakrze

Koło Gospodyń Wiejskich z Zakrza liczy 11 osób. Jego przewodniczącą jest Danuta Szymańska KGW z Zakrza prowadzi działalność muzyczną. Swoimi...

Video

KGW Uninianki

KGW Uninianki liczy 37 osób. Siedziba koła znajduje się w Uninie. Prezesem kola jest Magdalena Kucharska. KGW Uninianki działa od stycznia tego roku...

Video

KGW Unin-Kolonia

Celem koła jest rozwój sołectwa pod względem estetycznym, kulturalnym i kulinarnym. Prezesem KGW w Uninie-Kolonii jest Agnieszka Latuszek Pragniemy...

Video

KGW Turczanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu zostało utworzone w grudniu 2018 roku. Dużą motywacją do utworzenia formalnej grupy aktywnych kobiet...

Video

KGW w Strzale

KGW w Strzale powstało w grudniu 2018 z inicjatywy Elżbiety Wojtyry. Koło Gospodyń Wiejskich w podsiedleckiej Strzale powstało w grudniu 2018 roku z...

Video

KGW Stefanów

Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie powstało w grudniu 2018 roku. Przewodniczącą koła jest Danuta Witek. Inicjatorami i pomysłodawcami powstania...

POLECAMY