Author - Krzysztof Pełka

KGW Turczanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu zostało utworzone w grudniu 2018 roku. Dużą motywacją do utworzenia formalnej grupy aktywnych kobiet stało się wybudowanie...

KGW w Strzale

KGW w Strzale powstało w grudniu 2018 z inicjatywy Elżbiety Wojtyry. Koło Gospodyń Wiejskich w podsiedleckiej Strzale powstało w grudniu 2018 roku z inicjatywy sołtys...

KGW Stefanów

Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie powstało w grudniu 2018 roku. Przewodniczącą koła jest Danuta Witek. Inicjatorami i pomysłodawcami powstania Koła byli dwaj panowie...

KGW Ogrodniki

KGW Ogrodniki Koło Gospodyń Wiejskich w Ogrodnikach rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2018 roku. Jego przewodniczącą jest Katarzyna Bociuk. Jesteśmy młodym Kołem...

Stowarzyszenie MOSTOWIANKI

 Stowarzyszenie założyły panie w czerwcu 2014 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza tutejszej parafii ks. Buczyńskiego, a prezesem jest Mariola Mironiuk.  Do...

POLECAMY