Author - admin

NaszeKlimaty.TV

Kanał internetowej telewizji Nasze Klimaty TV zostanie uruchomiony dnia 11. grudnia bieżącego roku, a w nim zaprezentowane zostaną wideo-wizytówki wszystkich Kół...

KGW w Zamieniu

 Koło ma bogate tradycje działalności na rzecz lokalnej społeczności. Prezeską Koła od 2016 roku jest Elżbieta Szczęsna.  Aktualnie funkcjonujące Koło założyły babcie i...

KGW Zakrze

Koło Gospodyń Wiejskich z Zakrza liczy 11 osób. Jego przewodniczącą jest Danuta Szymańska KGW z Zakrza prowadzi działalność muzyczną. Swoimi występami uświetnia imprezy...

KGW Uninianki

KGW Uninianki liczy 37 osób. Siedziba koła znajduje się w Uninie. Prezesem kola jest Magdalena Kucharska. KGW Uninianki działa od stycznia tego roku. Uroczyste otwarcie...

KGW Unin-Kolonia

Celem koła jest rozwój sołectwa pod względem estetycznym, kulturalnym i kulinarnym. Prezesem KGW w Uninie-Kolonii jest Agnieszka Latuszek Pragniemy pobudzać aktywność...

KGW Turczanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu zostało utworzone w grudniu 2018 roku. Dużą motywacją do utworzenia formalnej grupy aktywnych kobiet stało się wybudowanie...

POLECAMY