Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia działający pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu jest jednym z najbardziej aktywnych zespołów śpiewaczych w powiecie bialskim. Swoimi występami na różnorakich imprezach kulturalnych w całym regionie Południowego Podlasia i w Polsce rozsławia Powiat Bialski i Gminę Kodeń. Kierownikiem zespołu jest Jadwiga Oleszczuk

O wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą jego osiągnięcia na prestiżowych przeglądach, konkursach i festiwalach pieśni ludowych, patriotycznych, kolędniczych. Największym osiągnięciem zespołu Jarzębina był występ na 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2017 roku, gdzie zdobył I nagrodę i Tytuł Laureata w kategorii zespoły śpiewacze. Znalazł się więc w gronie najlepszych zespołów śpiewaczych w Polsce.

Zespół godnie reprezentował też powiat bialski na III Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie (2017),występując w gronie najlepszych zespołów z całej Polski na scenie Filharmonii Szczecińskiej. Kolejne sukcesy zespołu to:

 • I nagroda na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej w 2014 i 2015 r.
 • II nagroda na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie w 2016 r.
 • II nagroda na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej w 2016 r.
 • III nagroda na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie w 2017 r.
 • III nagroda na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej w 2018 r.
 • W 2014 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia MILLENIUM w Leens we Francji, Zespół Jarzębina odbył trasę koncertową po północnej Francji. Nasze koncerty: Dożynki” i „Piosenki Nadbużańskiego Podlasia” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem francuskiej Polonii.
 • II nagroda w konkursie na tradycyjną palmę wielkanocną podczas V Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce w 2018 roku, świadczy o wszechstronności działalności zespołu, oraz wkładzie zespołu w pielęgnowanie tradycji naszego regionu.

Zespół Jarzębina organizuje imprezy kulturalne w swojej wsi np. Majówkę z Jarzębiną oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i naszego regionu. Kultywuje też dawne zwyczaje i obrzędy takie jak Kolędowanie z Gwiazdą czy Dożynki. Zespół prowadzi stronę internetową www:jarzebinazablocie.pl 

Aby ocalić od zapomnienia i popularyzować muzykę ludową wśród młodego pokolenia, zespół wydał płytę z nadbużańskimi ludowymi piosenkami. Płyta nosi tytuł „Śpiewam tobie wiosko moja”(2016). Współpracuje ze szkołami i przedszkolami oraz Gminnymi Ośrodkami Kultury i Zespołami Śpiewaczymi z terenu powiatu bialskiego.

Za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz artystyczno-kulturalną działalność w środowisku lokalnym i w regionie, Zespół Jarzębina otrzymał w ostatnim okresie następujące odznaczenia:

 • Nagrodę Kulturalną Powiatu Bialskiego w 2014 r.
 • Medal „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” w 2016 r.
 • Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2016 r.
 • Medal „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” w 2017 r
 • Nagrodę Kulturalną Powiatu Bialskiego w 2019 r.

Mamy nadzieję na dalszą pracę artystyczno-kulturalną w środowisku lokalnym i w regionie oraz na rozwój zespołu. W najbliższym czasie zadbamy o nowe stroje ludowe oraz zorganizowanie jubileuszu 30-lecia istnienia Zespołu Jarzębina.

Większe zdjęcia można zobaczyć TUTAJ

(Visited 77 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY