Grupa jest kontynuacją działającego w latach 1959-2009 Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmowało się pielęgnowaniem tradycji śpiewaczych, sprzedażą piskląt i wypożyczaniem naczyń. W latach 2009-2015 działała jako Klub Seniora organizując wycieczki, ogniska, spotkania integracyjne, czuwanie przy grobie Pańskim, czuwanie z okazji rocznic śmierci Jana Pawła II, kolędowanie w kościele i tradycyjnie po domostwach, kultywowała tradycje wielkanocne.

Rozwijając działalność dalej, grupa utworzyła kapelę, dołączyli panowie i powstał zespół pieśni i tańca z kapelą. Występują w stroju podlaskim: panie – ludowe bluzki, spódnice w kratę, kamizelki, białe fartuchy i chusteczki; panowie – białe koszule ludowe, czarne spodnie i kamizelki z czerwonymi lamówkami i słomiane kapelusze.

We współpracy z Bankiem Żywności przez 5 lat członkowie grupy rozdawali żywność ubogim rodzinom i osobom samotnym. W tamtym czasie przygotowali widowiska „Wesele na wsi”, „Chrzciny” oraz „Kusaki na Ludowo”, zajmowali się organizacją Orszaku Trzech Króli w Adamowie oraz innymi licznymi inicjatywami lokalnymi. W 2015 roku grupa przeorganizowała się w stowarzyszenie w celu umożliwienia sobie pozyskiwania środków unijnych.

Stowarzyszenie „Modry Len” liczy obecnie 21 członków i do swoich flagowych ‚produktów” zalicza widowiska obrzędowe, kabarety, pieśni ludowe, pieśni wiekopostne bardzo stare, kolędy i pastorałki również te stare, rzadko wspominane. Wśród kulinariów niezapomniane wrażenie robią przyrządzane przez Stowarzyszenie będzwoły, rosoły adamowskie i baby ziemniaczane.

Grupa zdobyła statuetkę „Róg Obfitości” z Banku Żywności w Lublinie, wyróżnienie w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Śmiarach, srebrnego i brązowego Kura Lubelszczyzny, dyplomy za działalność od Ministra Kultury B. Zdrojewskiego. Do swoich sukcesów zaliczają też występy w Kazimierzu Dolnym, Stężycy i – czterokrotnie – na dożynkach wojewódzkich. Śpiewają i tańczą z kapelą kiedy trzeba: w kościele, i podczas innych wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Z marszu tworzą kabarety na każdy temat i scenki obrzędowe. Kiedy trzeba – gotują, a kiedy ktoś potrzebuje pomocy – pomagają ( miedzy innymi organizują wycieczki dla seniorów).

Materiału o Stowarzyszeniu Modry Len można posłuchać w Archiwum Dźwięków Katolickiego Radia Podlasie


Większe zdjęcia można zobaczyć tutaj

Redakcja korzysta z materiałów nadesłanych przez uczestników Turnieju.

(Visited 208 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY