Ludowy Zespół Śpiewaczy „DOBRYNIANKI” istnieje już ponad 35 lat. Inicjatorką i założycielką Zespołu była Pani Feliksa Starosielec. Aktualny skład zespołu stanowią osoby: Krystyna Korycińska, Michalina Harasimiuk, Romualda Markowska, Urszula Jaworska, Marzena Tymoszuk, Zenona Kaźniuk, Grażyna Szymanek, Justyna Marczak, Henryk Demczuk i Andrzej Charytoniuk.

Zespół jako jedyny na terenie podtrzymuje dawną tradycję kultury starowiejskiej. W swoim repertuarze zespół ma pieśni ludowe polskie, jak również w zapomnianym, wschodniosłowiańskim języku hahłackim. Kultywuje obrzędy weselne oraz zwyczaje związane z tradycjami wsi podlaskiej takie jak: wypiek chleba, darcie pierza oraz obrzędy związane z porami roku.

Zespół przedstawiał też spektakle teatralne takie jak: ,,Swaty’’, ,,Pieczenie Korowaja’’, ,,Wesele nadbużańskie’’, ,,Chrzciny’’.

W roku 1988 ,,DOBRYNIANKI’’ zostały laureatkami Przeglądu Zespołów Ludowych w Białej Podlaskiej.

W Kazimierzu Dolnym podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków zespół inscenizował ,,Pieczenie Korowaja’’.
Zespół w okresie 35 lat swojego funkcjonowania bardzo aktywnie uczestniczył w wielu przeglądach i imprezach okolicznościowych. ,,DOBRYNIANKI’’ udzielają się w organizowaniu dożynek powiatowych, występują na corocznych obchodach ,,Dni Gminy Zalesie” i wielu innych uroczystościach organizowanych przez Gminę.

(Visited 91 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY