Koło Gospodyń Wiejskich w Trawach powstało w maju 2010 roku jako nieformalna grupa z inicjatywy Jadwigi Sokulskiej, aby działać dla dobra małej ojczyzny, której na imię Trawy.

Niedawno KGW w Trawach zostało zarejestrowane w ARiMR. KGW w Trawach realizowało projekt Programu Integracji Społecznej pod nazwą „Usługi Społeczne dla mieszkańców Gminy Korytnica”- zaświadczenie w załączeniu. KGW również brało czynny udział w dożynkach parafialnych i gminnych. KGW organizowało w przeszłości różnego rodzaju spotkania-pikniki dla swojej małej społeczności lokalnej, np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, prelekcje o zdrowiu. Profil działalności KGW można określić jako mieszany, gdyż członkinie maja wiele talentów (m. in. rękodzielniczy, plastyczny, florystyczny oraz kulinarny), którymi dzielą się na różnego rodzaju spotkaniach i wystąpieniach.

(Visited 115 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY