Koło ma bogate tradycje działalności na rzecz lokalnej społeczności. Prezeską Koła od 2016 roku jest Elżbieta Szczęsna.

 Aktualnie funkcjonujące Koło założyły babcie i mamy mieszkańców Zamienia w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Poza działalnością statutową, współpracowano wtedy z Władzami Samorządowymi, Kółkiem Rolniczym, Ochotniczą Strażą Pożarną, z mieszkańcami Zamienia i sąsiednich wsi. Z tamtych lat zachowało się wiele pamiątek, zdjęć i dokumentów, świadczących o aktywnej działalności koła.

W 2018 roku Koło rozpoczęło owocną współpracę z ARiMR. Jedną z głównych sfer naszej działalności jest kultywowanie pamięci i tradycji mieszkańców regionu Mazowsze. Po naszych nestorkach przejęliśmy stroje ludowe (spódnice z materiału tkanego na krosnach, etc…). Jedno ze zdjęc zamieszczonych w artykule przedstawia nasze pierwsze członkinie w strojach ludowych, które uczestniczą w Święcie Chleba w Mińsku Mazowieckim.
Przebieg działalności Koła od chwili przystąpienia do ARiMR (lata 2018-2019):

1. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Zamieniu:

 • udział w Józefinkach (doroczne imieniny Patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego),
 • nauka młodzieży szkolnej w przyrządzaniu potraw według starodawnych receptur [wspólne pieczenie sójek (regionalne pierogi) i smażenie racuchów],
 • prace manualne z młodszymi uczniami (wycinanie kwiatów i tworzenie palm wielkanocnych),
 • wspólne śpiewanie pieśni ludowych i patriotycznych.

2. Aktywna działalność w miejscowej wspólnocie parafialnej:

 • współorganizacja Dożynek (przygotowywanie wieńców, udział w procesji, wspólna biesiada przy słodkościach),
 • udział w procesji Bożego Ciała w strojach ludowych,
 • okolicznościowe dekoracje kościoła,
 • udział we Mszy Świętej z okazji 100-lecia Niepodległości Ojczyzny.

3. Współpraca z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną:

 • – odsłonięcie tablicy pamiątkowej z Okazji 100-lecia Niepodległości Ojczyzny,
 • – organizacja festynu ludowego „Świat się śmieje” (dochód z festynu przekazano na pomoc choremu dziecku),
 • – wspólne spotkania w ramach współpracy na rzecz lokalnej społeczności.

4. Działalność na rzecz Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:

 • – wspieranie programów społecznych,
 • – spotkania robocze z władzami samorządowymi,
 • – czynny udział w zabezpieczeniu rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej 1920r.,
 • – udział w koncercie pieśni patriotycznych,
 • – uczestnictwo w Gminnych Olimpiadach o wiedzy historycznej, rolniczej i kulinarnej,
 • – czynny udział w dorocznych imprezach kulinarnych „Konkurs potraw” (przyrządzona przez nas nalewka i tort bezowy zapewniły nam zaszczytne drugie miejsce w konkursie),
 • – wspólne wyprawy do kina i teatru,
 • – przygotowywanie wykwintnych potraw i ciast na rózne uroczystości,
 • – spotkania z sąsiednimi Kołami Gospodyń Wiejskich.

5. Wspólne inicjatywy i plany na przyszłość:

 • – wtorkowe spotkania członków Koła,
 • – udział w organizacji uroczystości jubileuszowych,
 • – działalność sprawozdawcza, sprawy bieżące i planowanie przyszłości.

Ambicją Koła jest ciągłe rozwijanie i doskonalenie różnych form działalności na rzecz społeczności lokalnej. Motto KGW z Zamienia brzmi: „Człowiek jest wart tyle, ile może uczynić dla drugiego człowieka”. Członkowie koła chcą być użyteczni zarówno dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów.

(Visited 63 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY