Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie powstało w grudniu 2018 roku. Przewodniczącą koła jest Danuta Witek.

Inicjatorami i pomysłodawcami powstania Koła byli dwaj panowie, Daniel i Tadeusz, którzy jako pierwsi z mężczyzn w Stefanowie zadeklarowali czynny udział i pomoc przy organizacji Koła. Pomysł utworzenia KGW w Stefanowie szybko spotkał się z aprobatą pań i w efekcie pod koniec 2018 roku zarejestrowaliśmy KGW, do którego przynależność zadeklarowało 35 osób.

Na siedzibę Koła druhowie z OSP Stefanów użyczyli nam dwa pomieszczenia w budynku remizy strażackiej, które dzięki pozyskanym funduszom zostały wyposażone w niezbędne meble i akcesoria kuchenne. Wśród członków Koła znalazły się osoby starsze, które pragną przekazać swe doświadczenie, kulturę i tradycje minionych lat, jak również młodsze pokolenie mieszkanek Stefanowa, których wiedza swych starszych koleżanek zainspirowała do czynnego uczestnictwa w działalności Koła.

Zróżnicowany wiek członków Koła sprawia, że pomysłów do realizacji jest mnóstwo. Mamy w szeregach Koła osoby, które Opaczność Boża obdarzyła szczególnymi cechami i umiejętnościami. Panowie wspierają działalność swych koleżanek pod względem technicznym i logistycznym, udzielają się też artystycznie, jeden z panów gra na akordeonie, drugi śpiewa i nadaje rytm grając na bębnie marszowym.

Przewodnicząca Koła, pani Danusia, ma fantastyczne pomysły w tworzeniu różnego rodzaju figurek, ozdób i dekoracji z użyciem najprostszych i ogólnie dostępnych materiałów. Umiejętności kulinarne to domena wszystkich członkiń Koła, każda z pań ma swoje pomysły i przepisy na różnego rodzaju potrawy, którymi wymieniają się podczas spotkań pod bacznym okiem pani Wiesławy, zawodowej kucharki.

Nasze indywidualne stroje to zasługa pani Małgosi. Zawodowo związana z krawiectwem, zaprojektowała i wykonała ona kreacje, które stały się naszym wizerunkiem. Ponieważ mamy wśród członków Koła akordeonistę, przygotowujemy program artystyczny oparty głównie na repertuarze z pieśni ludowych i biesiadnych. Nasze doświadczenie jest jeszcze stosunkowo niewielkie w porównaniu do innych Kół z terenu gminy Żelechów. Jednakże sukcesywnie staramy się dorównać naszym koleżankom i kolegom z sąsiednich Kół i Stowarzyszeń. Od momentu powstania naszego Koła mieliśmy już niejednokrotnie przyjemność uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych, a prezentowane przez nas wyroby artystyczne i przygotowane potrawy kulinarne spotkały się z uznaniem i aprobatą szerokiego grona konsumentów.

Nasze plany na przyszłość to kontynuacja tego, co już udało nam się wspólnie wypracować i osiągnąć. Każde nasze spotkanie to kolejne ciekawe pomysły, które w miarę możliwości będziemy wprowadzać do naszego repertuaru artystycznego i kulinarnego. Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. Tradycję, aby uchronić ją przed zapomnieniem, nowoczesność, by inspirować młode pokolenie do jeszcze bardziej kreatywnego działania dla dobra kultury i tradycji naszych „małych” ojczyzn.

Większe zdjęcia można zobaczyć TUTAJ


(Visited 71 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY