Jarnickie Stowarzyszenie Seniorów powstało w 2017 r. Jego przewodniczącą jest Ewa Kuleta. Siedzibą stowarzyszenia jest Wiejski Klub Kultury w Jarnicach w gminie Liw

Cele stowarzyszenia:


1. Aktywizacja i integracja osób starszych.
2. Działanie na rzecz emerytów i rencistów.
3. Popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin.
4. Promocja i preparowanie różnych inicjatyw osobistych w różnych dziedzinach życia.
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, klubami seniorów jaki i innymi organizacjami.
6. Aktywizacja i integracja z mieszkańcami wsi, dziećmi i młodzieżą poprzez wspólne organizowanie imprez.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wiejski Klub Kultury w Jarnicach w gminie Liw. Stowarzyszenie prowadzi działalność głównie o profilu artystycznym. Członkowie tworzą Zespół „JAR-SENIOR”, który w swoim repertuarze posiada skecze, przyśpiewki i piosenki ludowe.

Stowarzyszenie organizuje cykliczne imprezy dla mieszkańców: „Jarnickie Dożynki”; „Wspólne kolędowanie” oraz dla członków Stowarzyszenia spotkania okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Matki, warsztaty kulinarne i manualne. Stowarzyszenie organizuje wycieczki krajoznawcze ukazujące walory turystyczne powiatu węgrowskiego oraz inne regiony: zwiedzanie Torunia, Sokółki.

Stowarzyszenie bierze udział w szkoleniach np. „Bezpieczny Senior”, „Udzielanie pierwszej pomocy”, „Ja w internecie”. Stowarzyszenie prezentuje swoją twórczość na różnego rodzaju imprezach i spotkaniach takich jak „Dzień Seniora” w Domu Kultury „ŚWIT” w Warszawie, przeglądzie twórczości kabaretowej w Domu Kultury „MIŚ” w URSUSIE, jubileuszu V-lecia zespołu „Jabłoniacy” z Jabłonny Lackiej”, a także na innych imprezach, warsztatach organizowanych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Na naukę nigdy nie jest za późno – edukacja seniorów przez teatr”, przy realizacji którego nawiozło współpracę z Towarzystwem Teatralnym „KURTYNA”.

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku i może się poszczycić następującymi osiągnięciami:


1. I miejsce w XII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Barwy Jesieni ” w 2017 roku. w Węgrowie, w kategorii kabaret-monolog za piosenkę kabaretową „Ławeczka”.
2. II miejsce w VI przeglądzie piosenki polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” w Ursusie w 2018 roku w kategorii małe formy teatralne za piosenkę kabaretową „Ławeczka”.
3. III miejsce na XIII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Barwy Jesieni ” w 2018 roku w Węgrowie, w kategorii kabaret-monolog za skecz „Baba ze wsi, pani z miasta”.
4. II miejsce na festiwalu kabaretów „Eska” w Sokołowie Podlaskim w 2019 roku za piosenkę kabaretową „Ławeczka”.

W drugim półroczu bieżącego roku będzie realizowany projekt „My się sceny nie boimy” dofinansowany ze środków powiatu węgrowskiego. Stowarzyszenie przy realizacji swoich zadań współpracuje z Gminą Liw , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liwie, Klubami Seniora, innymi stowarzyszeniami, Ośrodkami Kultury oraz Powiatem Węgrowskim.

(Visited 93 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY