„Chwilo Trwaj” to zespół taneczno-śpiewaczy Klubu Seniora w Garwolinie, jest to grupa nieformalna licząca 18 osób. Przewodniczącą zespołu jest Grażyna Makulec.

Celem działalności grupy jest integracja seniorów i innych grup społecznych. „Chwilo trwaj” podejmuje inicjatywy teatralno-kabaretowe oraz taneczno-śpiewacze.

Do swoich osiągnięć grupa może zaliczyć  zajęcie II miejsca w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, udział w Festynie Kultury Klubów Seniora i Kół Emerytów oraz występy okazjonalne dla seniorów z Garwolina.

Zespół korzysta z sali przy obiektach sportowych basenu „Garwolanka”.


(Visited 117 times, 1 visits today)

Krzysztof Pełka

View all posts

POLECAMY